Leverkanker.nl

Alles over leverkanker

Leverkanker.nl

Behandeling van leverkanker volgens de nieuwste richtlijnen

Interview met Prof. Dr. P.L.M. Jansen, maag-darm-leverarts in het AMC te Amsterdam

Peter JansenLeverkanker.nl sprak met Prof. Dr. P.L.M. Jansen, maag-darm-leverarts in het AMC te Amsterdam. Professor Jansen is gespecialiseerd in leverziekten, waarbij leverkanker zijn bijzondere belangstelling heeft. Hij heeft dit jaar afscheid genomen als hoogleraar aan het AMC en schrijft nu aan de nieuwste richtlijnen voor de behandeling van primaire leverkanker.

Professor Jansen heeft in zijn werkzame leven vele bijdragen geleverd aan grote standaardwerken op het gebied van leveraandoeningen. Hij heeft het voornemen om de komende jaren nog actief bezig te blijven in de gezondheidszorg en we zullen dus zeker nog van hem vernemen. Professor Jansen vertelt over de nieuwste inzichten rondom de behandeling van primaire leverkanker.

Inleiding

“Bij de behandeling van primaire leverkanker zijn twee zaken van belang: de onderliggende leverziekte en de grootte van de tumor. De onderliggende leverziekte is meestal levercirrose met of zonder portale hypertensie. Portale hypertensie is een complicatie van levercirrose die gepaard gaat met hoge bloeddruk in het aanvoerend bloedvat naar de lever.”

Lokale behandeling

Opereren

Opereren is mogelijk als de tumor kleiner is dan 5 cm en de lever verder goed werkt. Je kunt dan een stuk van de lever met de tumor verwijderen. Uiteraard moet er dan wel genoeg leverweefsel overblijven om de leverfunctie nog naar behoren te kunnen vervullen. In dit geval moet de patiënt dus geen portale hypertensie of gevorderde levercirrose hebben.”

Radiologische ablatie

Bij radiologische ablatie brengt de radioloog enkele naalden in de tumor en verwarmt de kankercellen zodat ze afsterven. Dit gebeurt onder narcose. Ablatie betekent letterlijk verwijdering. Ook dit kan worden toegepast bij tumoren die niet te groot zijn (kleiner dan 5 cm).

Trans-arteriële chemo embolisatie

Trans-arteriële chemo embolisatie is een techniek waarbij via een katheter, die via de lies wordt ingebracht. Dit gebeurt onder lokale verdoving. Met chemotherapie gevulde bolletjes worden via de katheter in een leverslagader gespoten (doxorubicin). De bolletjes geven kleine hoeveelheden chemotherapie af gedurende een bepaalde periode. Deze techniek wordt toegepast bij wat grotere tumoren en als er meerdere tumoren in de lever zijn.

Radio-embolisatie met Yttrium-90

Radio-embolisatie met Yttrium-90 is een bijzondere vorm van bestraling. Evenals bij de trans-arteriële chemo embolisatie wordt ook bij deze techniek de tumor van binnenuit bestreden. De patiënt krijgt hele kleine radioactieve bolletjes in de leverslagader toegediend. Die bolletjes lopen vast in de haarvaten rond de levertumor en blijven ruim een week straling afgeven. Dat beschadigt de tumor. De lever zal door transarteriële chemo- of radio-embolisatie niet genezen. Wel werken deze behandelingen levensverlengend en pijnbestrijdend.”

Systemische behandeling

“Als de tumor door de hele lever heen zit of zich ook buiten de lever verspreid heeft, is systemische behandeling vaak de aangewezen therapie. De meest gebruikte systemische therapie is sorafenib*. Sorafenib* kan in tablet vorm gegeven worden en is een zogenaamde targeted therapy; de behandeling richt zich alleen op specifieke celafwijkingen.

Door deze werking op tumorcellen en vooral ook de tumorbloedvaten kan sorafenib tumoren stabiliseren of verkleinen. Als de tumor in een verder gevorderd stadium is, kan sorafenib ook gegeven worden, maar de lever moet nog wel goed werken. De werking van de lever is namelijk van belang om sorafenib te verwerken. Zoals elke chemotherapie heeft ook sorafenib bijwerkingen.”

HIV en leverkanker

“Als je HIV-geïnfecteerd bent én je hebt leverkanker, kun je gewoon doorbehandeld worden voor je HIV-infectie en kun je daarnaast een lokale behandeling voor de kanker ontvangen. Maar het is wel een complicerende factor. Mocht het nodig zijn om sorafenib te geven dan moet de anti-HIV therapie aangepast worden.”

Levertransplantatie

“Elke behandeling van primaire leverkanker is erop gericht om de schade te beperken en om de patiënt langer te doen leven. Hoe lang dat zal zijn is niet te voorspellen. Uiteindelijk overlijdt bijna iedereen met leverkanker aan de gevolgen van de kanker of aan de onderliggende levercirrose. Hierop is één uitzondering en dat is een levertransplantatie. Alleen met levertransplantatie kan de tumor in zijn geheel verwijderd worden en tegelijkertijd de zieke lever worden vervangen. Maar levertransplantatie bij deze patiënten gebeurt maar zelden omdat dit aan strenge voorwaarden is gebonden.

Milan Criteria

Een levertransplantatie wordt alleen gedaan bij patiënten met levercirrose en een tumor met een doorsnee van minder dan 5 cm. of bij patiënten met maximaal drie tumoren van elk kleiner dan 2 cm. Dit worden de Milaan-criteria genoemd. Vooral vanwege het donor tekort zijn de regels streng.”

Overlevingskansen leverkanker

“Meestal leeft men na de diagnose leverkanker nog 1 tot 5 jaar. De enige uitzondering hierop is dus de levertransplantatie.”

Professor Jansen benadrukt dat een gefaseerde aanpak van de behandeling erg in het belang is voor de kansen van de patiënt.

Wat is verder van belang voor de patiënt

“Omdat de behandeling complex is, is het van belang naar een gespecialiseerd centrum te gaan, bijvoorbeeld een centrum waar minstens 20 primaire leverkankers per jaar worden behandeld. Naast in het onderwerp gespecialiseerde MDL-artsen en chirurgen zijn goede radiologen en verpleegkundig specialisten noodzakelijk. Als aan die voorwaarden voldaan is kan de best mogelijke behandeling worden gegeven.

Verder wil ik benadrukken dat de hierboven genoemde mogelijkheden internationaal geaccepteerd zijn. Je kunt dus niet zeggen dat er ergens in de Verenigde Staten of waar ook ter wereld een beter schema te vinden is. In gespecialiseerde centra in de westerse wereld zal men overal hetzelfde schema aanhouden.”

Sorafenib is in de handel onder de merknaam Nexavar®

Januari 2013