Leverkanker.nl

Alles over leverkanker

Leverkanker.nl

Operatieteam

Meten is weten: voorspellers van uitkomst na levertransplantatie

4 oktober 2018

In de ideale wereld krijgt iedereen die een donororgaan nodig heeft, een perfect orgaan dat levenslang meegaat. Helaas is de praktijk weerbarstiger. Promovendus Joris Blok ontwikkelde een manier om de kwaliteit van donorlevers objectief te meten en daarmee de juiste match tussen donor en ontvanger te maken. Hij promoveerde op dinsdag 18 september 2018.

“Idealiter transplanteer je elke patiënt op de wachtlijst met een donororgaan met weinig risico”, legt Blok uit. Het orgaantekort en grote aantal patiënten op de wachtlijst dwingt artsen er echter toe om ook organen van mindere kwaliteit te overwegen voor transplantatie. Dat vraagt om een goede risico-inschatting. Blok: “Jaren geleden zijn mijn co-promotor Dries Braat en ik met deze onderzoekslijn gestart en hebben we een samenwerking opgezet met Stichting Eurotransplant.”

Kwaliteit objectiveren

De Eurotransplant donor risk index die de onderzoekers ontwikkelden, beschrijft de kwaliteit van een donorlever gebaseerd op variabelen zoals leeftijd van de donor, doodsoorzaak en leverfunctie. De uitkomst zegt iets over hoe groot het risico is op falen van het orgaan na transplantatie. Het model is volgens Blok niet de heilige graal, maar wel een goede manier om de kwaliteit van donorlevers te objectiveren. “Uiteraard blijft de ervaring en de inschatting van de chirurg ook een rol spelen, maar het is prettig om een getal te kunnen hangen aan de kwaliteit van een donorlever.”

Wel of niet transplanteren?

Op basis van onder andere dit getal kan de beste match worden gemaakt tussen donor en ontvanger. Blok zag dat dit vooral belangrijk is bij ontvangers met een middelmatig risicoprofiel. Vergeleken met ontvangers met een hoog risicoprofiel, deden zij het slechter na transplantatie van een lever van middelmatige kwaliteit. “Dit resultaat leert ons iets over de beslissing om een orgaan wel of niet te transplanteren bij een bepaalde patiënt”, aldus de promovendus.

Centra vergelijken

Ook kan het model dienen om onderzoeksresultaten te interpreteren, vertelt hij. “Stel, een transplantatiecentrum scoort relatief goed qua overleving van patiënten na transplantatie. Dat kan natuurlijk te maken hebben met de kwaliteit van het centrum, maar ook met de kwaliteit van de organen. Dat laatste kunnen we nu objectiveren en dat maakt de vergelijking tussen centra gemakkelijker en is essentieel om de kwaliteit van de procedure verbeteren.”

Bron: nieuwsbericht Lumc

Google Analytics cookies uitschakelen.