Leverkanker.nl

Alles over leverkanker

Leverkanker.nl

Onderzoek naar operaties

Goede resultaten (kijk)operaties bij pijnlijke goedaardige levertumoren

16 september 2016

Uit een onderzoek bij 40 patiënten die in het AMC operaties voor goedaardige maar pijnlijke levertumoren ondergingen is gebleken dat de meeste patiënten 5 jaar na de operatie nog steeds tevreden zijn met de resultaten, vooral na een kijkoperatie.

De behandeling van patiënten met goedaardige maar mogelijk pijnlijke levertumoren is niet eenvoudig. De klachten die deze patienten ervaren (buikpijn, misselijkheid en vermoeidheid) kunnen heftig zijn, maar kunnen soms ook door andere oorzaken zijn ontstaan. De keuze om de goedaardige tumor door middel van een operatie te laten verwijderen, is daarom niet eenvoudig.
Om meer inzicht te krijgen in deze keuze, is een groep van 40 patiënten die een operatie voor goedaardige levertumoren ondergingen gedurende 5 jaar onderzocht. Kwaliteit van leven werd gemeten voor de operatie, direct na de operatie, en vijf jaar na de operatie.

Onderzoeker Belle van Rosmalen: “Uit dit onderzoek bleek dat de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeterde na de operatie, en dat dit effect bleef aanhouden. Veel patiënten waren tevreden met hun keuze voor een operatie en hadden minder vaak last van pijn en vermoeidheid”. Professor Thomas van Gulik: “De beste resultaten werden behaald na een kijkoperatie. Deze patiënten hadden namelijk achteraf geen last van de littekens. De kijkoperatie is daarom momenteel onze behandeling van keuze bij deze patiëntengroep”.

Bron: nieuwsbericht AMC

Google Analytics cookies uitschakelen.