Leverkanker.nl

Alles over leverkanker

Leverkanker.nl

Heparstudie-Holmium

Nieuwe behandeling leverkanker met radioactieve bolletjes

8 februari 2018

Het Erasmus MC en UMC Utrecht behandelen patiënten met hepatocellulair carcinoom (een vorm van leverkanker), voor het eerst met radioactieve holmium bolletjes. In deze behandeling worden miniscule radioactieve stoffen via de leverslagader rechtstreeks in de lever gebracht, waardoor een tumor gericht wordt behandeld zonder omliggend gezond leverweefsel aan te tasten. De overlevingskans neemt hierdoor naar verwachting toe en de kwaliteit van leven van patiënten die lijden aan deze vorm van kanker wordt verbeterd. De gebruikte radioactieve holmium bolletjes zijn in het UMC Utrecht ontwikkeld en hebben inmiddels een Europees keurmerk. Het onderzoek wordt gesteund door het KWF Kankerbestrijding.

De levensverwachting van patiënten met HCC is kort en het leven vaak van slechte kwaliteit. Er zijn weinig behandelmogelijkheden voor de ziekte. Bovendien is het grote probleem bij de huidige behandelingen dat ook het gezonde leverweefsel wordt beschadigd. Dit is voor HCC patiënten extra nadelig omdat ze vaak door een chronische leverziekte al geen goede leverfunctie hebben.

Zichtbaar én op maat, plaatselijk bestraald

De behandeling met de holmium bolletjes gebeurt door middel van radio-embolisatie. Bij radio-embolisatie wordt een slangetje via de lies in een bloedvat gebracht. Het slangetje wordt vervolgens opgeschoven tot in de leverslagader. Daarna worden radioactieve holmium bolletjes via het slangetje rechtstreeks in de lever gespoten. De bolletjes lopen vast in de kleine bloedvaten rond de tumoren en bestralen deze daardoor plaatselijk. De tumoren krimpen of verdwijnen. Het omringende gezonde leverweefsel blijft grotendeels gespaard.

Een dergelijke behandeling is nu al mogelijk met zogenaamde yttrium bolletjes. Deze bolletjes kun je echter niet goed op beeld zien waardoor het lastig te bepalen is hoeveel bolletjes noodzakelijk zijn. Alle patiënten worden daardoor behandeld met min of meer dezelfde dosis. De grote winst met de holmium bolletjes is dan ook dat ze zichtbaar blijven waardoor het mogelijk is om een kleine testdosis holmium bolletjes te geven voorafgaand aan de eigenlijke behandeling. De nucleair geneeskundige ziet waar de bolletjes heen gaan op basis van beelden en met die informatie maakt hij een persoonlijk behandelplan.

Bron: Persbericht UMCUtrecht

Google Analytics cookies uitschakelen.