Leverkanker.nl

Alles over leverkanker

Leverkanker.nl

Diagnose en onderzoeken bij leverkanker

Onderzoeken leverkankerAls u met klachten bij uw huisarts komt, zal hij/zij een aantal vragen aan u stellen en u lichamelijk onderzoeken. Ook kan hij/zij een bloedonderzoek laten doen. Als het vermoeden bestaat dat er een probleem met de lever is, zal de huisarts u doorverwijzen naar een internist of maag-darm-leverarts (gastro-enteroloog).

De specialist heeft een groot aantal onderzoeken ter beschikking:

Bloedonderzoek

In het bloed worden de leverfuncties bepaald door de gehalten van verschillende stoffen te meten, waaronder bilirubine, eiwitten en enzymen. De uitkomsten van het bloedonderzoek zeggen iets over de functie van de lever en hoe en in welke mate de lever ziek is.

Echografie

Bij echografisch onderzoek wordt met geluidsgolven de lever zichtbaar gemaakt. De omvang van de lever kan hiermee bepaald worden en of er een tumor in de lever aanwezig is. De geluidsgolven weerkaatsen op de verschillende soorten weefsels en zo wordt er een 2-dimensionaal beeld gevormd van de lever en wat er in zit.

Een echografie is pijnloos. U krijgt wel een soort gel op de buik gesmeerd, waarna ze daar met het apparaat overheen gaan dat de geluidsgolven uitzendt.

Leverbiopsie

Bij een leverbiopsie wordt onder plaatselijke verdoving een dunne, holle naald tussen de ribben ingebracht en langzaam in de lever geschoven. Via de holle naald kan een klein pijpje weefsel worden opgezogen uit de verdachte plek in de lever. Dit stukje weefsel wordt de biopt genoemd.

In het laboratorium wordt dit stukje weefsel verder onderzocht en vervolgens kan er wat gezegd over de aard van de leveraandoening.

Na het nemen van de biopt moet de patiënt meestal nog enkele uren in het ziekenhuis blijven, omdat er altijd een kleine kans is op een bloeding. Gedurende deze periode wordt de bloeddruk en de hartslag in de gaten gehouden.

CT-scan (computer tomografie)

Een CT-scan is een röntgentechniek, waarbij de patiënt in een holle buis ligt en een bewegende scanner de patiënt scant. De scanner maakt telkens opnamen van het lichaam en al die opnamen bij elkaar geven een 3-dimensionaal beeld van het gescande stuk lichaam. Tijdens dit onderzoek wordt er via een ader contrastvloeistof ingespoten om de eventuele tumor beter zichtbaar te maken.

MRI-scan (magnetic resonance imaging)

Een MRI-scan gaat hetzelfde als een CT-scan, alleen wordt er geen röntgentechniek gebruikt maar een magnetisch veld om het binnenste van het lichaam zichtbaar te maken.

Ook hier wordt tijdens het onderzoek een contrastvloeistof in een ader worden gespoten om de tumor / levercarcinoom duidelijker zichtbaar te maken.

Lees verder over de behandeling van leverkanker

Google Analytics cookies uitschakelen.