Leverkanker.nl

Alles over leverkanker

Leverkanker.nl

Overlevingskansen leverkanker

Overlevingskansen leverkankerAls leverkanker pas in een laat stadium ontdekt wordt, is genezing meestal niet meer mogelijk. Als de leverfunctie goed is kan men een behandeling met tabletten krijgen. Het tijdstip van overlijden wordt hierdoor uitgesteld, soms met enkele maanden, soms langer dit is moeilijk te voorspellen. Het betreft dus palliatieve en geen curatieve (genezende) therapie. De kwaliteit van leven kan in deze periode soms nog heel acceptabel zijn.

Meestal (70%) leeft men na de diagnose leverkanker nog 1 tot 5 jaar. De enige uitzondering hierop is dus de levertransplantatie. Een gefaseerde aanpak van de behandeling is zeer belangrijk voor de kansen van de patiënt.

Belangrijk voor de patiënt

Omdat de behandeling van leverkanker complex is, is het van belang naar een gespecialiseerd centrum te gaan, bijvoorbeeld een centrum waar minstens 20 primaire leverkankers per jaar worden behandeld. Naast in het onderwerp gespecialiseerde MDL-artsen en chirurgen zijn goede radiologen en verpleegkundig specialisten noodzakelijk. Als aan die voorwaarden voldaan is kan de best mogelijke behandeling worden gegeven.

Verder zijn de hierboven genoemde mogelijkheden internationaal geaccepteerd. Je kunt dus niet zeggen dat er ergens in de Verenigde Staten of waar ook ter wereld een beter schema te vinden is. In gespecialiseerde centra in de westerse wereld zal men overal hetzelfde schema aanhouden.

Google Analytics cookies uitschakelen.