Leverkanker.nl

Alles over leverkanker

Leverkanker.nl

Primaire en secundaire leverkanker (levercarcinoom)

Leverkanker - levercarcinoom

Bij de diagnose en behandeling van leverkanker (levercarcinoom) wordt er een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire leverkanker. Bij primaire leverkanker ontstaat een kwaadaardige tumor in de lever; levercarcinoom. De meest voorkomende vorm van leverkanker is HCC (hepatocellulair carcinoom).

Deze tumor kan ontstaan als gevolg van een ziekte in de lever, zoals levercirrose en chronische virale Hepatitis B en C. Veel van deze ziektes komen in Nederland niet zoveel voor waardoor het aantal primaire leverkanker patiënten hier veel lager ligt dan in het buitenland.

Secundaire leverkanker is kanker in de lever die ontstaat door uitzaaiingen van kanker elders in het lichaam, bijvoorbeeld in de dikke darm, maag of alvleesklier. Losgeraakte kankercellen worden dan via lymfevloeistof en bloedbaan door het lichaam getransporteerd en komen dan vaak uit bij de lever. Deze cellen vormen dan in de lever nieuwe tumoren.

Primaire leverkanker

Wanneer de leverkanker een gevolg is van een onderliggende leverziekte, dus primaire leverkanker (meestal levercirrose met of zonder portalen hypertensie), is de lever in een slechte conditie en is operatie of transplantatie vaker niet mogelijk en zal tot andere behandelingen moeten worden overgegaan, zoals bijvoorbeeld een lokale behandeling met ‘radio-frequente ablatie’, ‘transarteriële chemo-embolisatie’ of systemische behandeling met medicijnen.

De grootte, de hoeveelheid en uitgezaaidheid van de tumor en de ernst van de onderliggende leverziekte is bepalend voor de keuze van behandeling. In de internationale gemeenschap wordt het BCLC schema gebruikt. Hierbij zijn de verschillende stadia van de leverkanker te onderscheiden. Deze stadia geven aan welke behandeling in welk stadium gegeven kan worden.

Secundaire leverkanker

Wanneer de leverkanker secundair is, zijn er wel mogelijkheden tot operatie aangezien de lever zelf meestal in goede staat is. Er kan dus een groter stuk van de lever worden weggenomen, zonder al te veel schade aan de leverfunctie. Een dergelijke operatie kan zelfs meerdere malen herhaald worden. Van belang hierbij is te beseffen dat de lever eigenlijk het enige solide orgaan is wat na gedeeltelijke resectie weer opnieuw tot het uitgangsvolume kan uitgroeien. De kankercellen die in dit geval in de lever zitten, zijn eigenlijk geen leverkankercellen maar bijvoorbeeld darmkankercellen of maagkankercellen. Een behandeling met medicijnen gericht tegen leverkanker zal hier dus niet veel kunnen opleveren.

Lees hier verder over de behandeling van leverkanker

Lees hier verder over de klachten bij leverkanker

Google Analytics cookies uitschakelen.