Leverkanker.nl

Alles over leverkanker

Leverkanker.nl

Privacy statement www.leverkanker.nl

In dit privacy statement staat voor welke doelen www.leverkanker.nl gegevens verwerkt en wat uw
rechten zijn als wij uw gegevens verwerken. We bespreken de volgende onderwerpen:
 Wie zijn wij
 Welke gegevens verwerken wij
 Gegevens delen met derden
 Beveiliging en bewaartermijnen
 Uw rechten
 Klachten
 Links naar andere websites
 Wijzigingen
 Contactgegevens

Wie zijn wij
www.leverkanker.nl heeft tot doel om de lezer te informeren over leverkanker. De informatie
aangeboden op www.leverkanker.nl is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de
relatie bestaande tussen patiënt/site bezoeker en zijn/haar dokter.
Welke gegevens verwerken wij
Wij verwerken alleen uw naam en emailadres indien u zelf contact opneemt. We
gebruiken deze gegevens om u te beantwoorden.
Websitegebruik analyseren en verbeteren met Google Analytics (cookies)
Wij analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodat wij onze website kunnen verbeteren
en inzicht krijgen in welke informatie bezoekers interessant vinden. Hiervoor maken wij gebruik van
Google Analytics. Google Analytics werkt met ‘cookies’, eenvoudige kleine bestandjes die met de
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw
computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten of verwijderen via uw browser.
We hebben Google Analytics zo ingesteld dat het volledig anoniem werkt voor het doel website
analyse. De bewaartermijn voor de gegevens die wij via Google Analytics verwerken is 50 maanden.
We delen informatie met externe advertentiepartijen, zie hieronder bij Advertenties tonen.
Bij het gebruik van onze website geeft u aan of u akkoord bent met het gebruik van de cookies. Dat
betekent dat de grondslag voor het verwerken van deze gegevens volgens de AVG wetgeving
‘toestemming’ is.

Advertenties tonen met Google Ads (cookies)
Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven en mediabureaus om advertenties weer te
geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie over uw
bezoek aan www.leverkanker.nl of aan andere websites (maar nooit uw naam, adres, e-mailadres of

telefoonnummer), om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht
geïnteresseerd bent. Deze informatie wordt uit cookies op uw computer gehaald. U kunt deze
cookies uitzetten of verwijderen via uw browser. Voor meer informatie verwijzen we u naar:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
De redactie van leverkanker.nl is niet verantwoordelijk voor de getoonde advertenties en kan ook
niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de aard of het karakter van
een adverteerder of advertentie.
Bij het gebruik van onze website geeft u aan of u akkoord bent met het gebruik van de cookies. Dat
betekent dat de grondslag voor het verwerken van deze gegevens volgens de AVG wetgeving
‘toestemming’ is.

Andere verwerkingen benoemen
Zijn er nog andere verwerkingen op deze website? Zoals nieuwsbrieven, chats, contactformulieren,
vragenlijsten etc? Slaan we nog dingen los op buiten de cookies om?

Gegevens delen met derden
<verwijzen naar de cookies die we gebruiken die eventueel gegevens met derden delen. Zoals
adverteerders?>
 
Beveiliging en bewaartermijnen
De redactie van leverkanker.nl zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij
onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
De redactie van leverkanker.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor
het doel van de verwerking of op grond van de wet is vereist. De specifieke bewaartermijn per
gegevensverwerking staat vermeld per doel, hierboven in hoofdstuk ‘Welke gegevens verwerken
wij?

Uw rechten
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u als betrokkene (de persoon waarvan
gegevens verwerkt worden) een aantal privacyrechten. Die staan hieronder benoemd.
 Recht op inzage: U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt,
behoudens bepaalde wettelijke uitzonderingen.
 Recht op rectificatie: Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan
zullen wij op uw verzoek uw gegevens wijzigen of aanvullen.
 Recht op vergetelheid: U heeft in een aantal gevallen het recht om uw gegevens door ons te
laten wissen.
 Recht op beperking van de verwerking: U heeft in een aantal gevallen het recht dat wij uw
gegevens nog wel bewaren, maar verder niet meer verwerken op uw verzoek. Dit is het
recht op beperking van de verwerking.

 Recht op dataportabiliteit: U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit
(overdraagbaarheid van gegevens) als wij uw gegevens verwerken omdat u daarvoor
toestemming heeft gegeven. Of om een overeenkomst met u uit te voeren.
 Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens
door ons.
 Recht op intrekken toestemming: Als u ons toestemming heeft gegeven om bepaalde
gegevens te verwerken, dan heeft u het recht die toestemming in te trekken.
Wilt u gebruik maken van een van de hierboven benoemde rechten? Neem dan contact met ons op.
Onze contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring.
Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand op uw verzoek reageren.

Klachten
Mocht u klachten hebben over de gegevensverwerking door www.leverkanker.nl neem dan contact
met ons op. We zullen altijd binnen vijf werkdagen de ontvangst van uw klacht of bezwaar
bevestigen. Wij zullen uw klacht beoordelen en indien nodig zullen we contact met u opnemen voor
meer informatie.
We streven ernaar om elke klacht of bezwaar binnen een maand te verwerken. Als het niet mogelijk
is om binnen een maand een beslissing te nemen, zullen we u op de hoogte brengen van de redenen
voor de vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden verstrekt
(niet langer dan 6 maanden na ontvangst).
Op elk moment vóór, tijdens of na het hierboven beschreven klachtenproces kunt u ook een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links naar andere websites
Dit privacy statement is niet van toepassing op andere websites die door middel van links met
www.leverkanker.nl verbonden zijn. Voor de bijbehorende privacy statements verwijzen wij u graag
naar de betreffende websites.
 
Wijzigingen
De redactie van leverkanker.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit
privacy statement. Controleer ons privacy statement daarom regelmatig.
 
Contactgegevens
Heeft u een vraag of een klacht? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de
website.

Google Analytics cookies uitschakelen.