Leverkanker.nl

Alles over leverkanker

Leverkanker.nl

Symptomen leverkanker

De klachten en symptomen bij leverkanker en levermetastasen zijn afhankelijk van de oorzaak van de leverkanker, van de plaats en de grootte van de tumor en van het aantal tumoren (in de lever). Kleinere tumoren veroorzaken meestal geen of nauwelijks klachten, grotere juist weer wel. In het eerste geval heeft de patiënt meestal meer last van de achterliggende ziekte.

Symptomen leverkankerDe klachten en symptomen bij leverkanker kunnen zijn:

  • Misselijkheid en braken
  • Gebrek aan eetlust
  • Ernstige vermoeidheid
  • Vergrote lever
  • Drukkend onaangenaam gevoel in de rechter bovenbuik
  • Gewichtsverlies
  • Vochtophoping in de buik (ascites genaamd)
  • Jeuk
  • Geelzucht
  • Verminderde of zelfs slechte leverfunctie

Jeuk en geelzucht

Jeuk en geelzucht ontstaan vooral als de tumor de afvoer van de galvloeistof belemmert. Gal wordt in de lever geproduceerd en via de galwegen en de galblaas komt de gal in de dunne darm terecht. Gal wordt daar gebruikt om het voedsel te verteren. Als de tumor een van de galwegen dichtdrukt, ontstaat er galstuwing. De gal kan dan niet meer weg uit de lever. Er ontstaat dan vaak jeuk en geelzucht.

Vergiftiging door verslechterde leverfunctie

Als de tumor groeit kan de leverfunctie verslechteren. Op een gegeven moment kan de leverfunctie zo slecht worden dat er problemen ontstaan. Als de ontgiftende functie van de lever minder wordt, kan er een te grote hoeveelheid giftige stoffen in het lichaam achterblijven. Deze kunnen zich o.a. in de hersenen op gaan stapelen, wat tot verwardheid en zelfs tot een coma kan leiden. Ook kunnen er door een verhoogde bloeddruk in de buik spataderen ontstaan in de slokdarm en in de maag.

Lees hier verder over de mogelijke oorzaken van leverkanker en de behandeling van leverkanker.

Google Analytics cookies uitschakelen.